Informacje

Cenisz to co robimy? POMÓŻ NAM POMAGAĆ!

Badź z nami!!!

POTRZEBUJESZ WSPARCIA NA LECZENIE ZWIERZĘCIA (LUB INNĄ POMOC)?
PRZECZTAJ TEN ARTYKUŁ UWAŻNIE I DO SAMEGO KOŃCA:

Zaginął Dom jest Akcją, której celem jest pomoc w promowaniu adopcji bezdomnych zwierząt. Jednak nie wszystkie zwierzęta od razu odnajdą swój wymarzony dom. Zanim znajdzie się kochająca rodzina, która zwierzę adoptuje konieczne są fundusze na pokrycie utrzymania tych głodnych i często chorych istot.

Naszym celem jest zachęcenie prywatnych osób do tego, by takim znalezionym, skrzywdzonym zwierzakom oferowali bezpieczne schronienie na czas poszukiwania dla nich Domu Stałego.

Obecnie większość znalezionych zwierząt odwożonych jest do schronisk i przytulisk, które pękają w szwach... Rozumiemy jednak, że pomoc zwierzętom jest kosztowna i koszty te przerażają potencjalnych "pomagaczy". I własnie w tym miejscu wkracza Akcja Zaginął Dom!

Zaginął Dom wyciąga rękę do wszystkich osób, które pragną zbierać fundusze na pomoc skrzywdzonym zwierzakom!

Udostępnimy Wam nasze konto bankowe oraz narzędzia, którymi dysponujemy: tę stronę, profile na stronach społecznościowych Facebook,  Twitter, Google+ oraz nasze charytatywne Allegro.

Jeśli chcecie zbierać pieniądze na pomoc zwierzętom, skontaktujcie się z nami. Oczywiście każde zgłoszenie zostanie przez nas oddzielnie sprawdzone tak, aby nie było wątpliwości, że jest prawdziwe.

Zgłoszenie do nas nie jest równoznaczne z udostępnieniem konta!

  • Zobacz jak napisać podanie o rozpoczęcie zbiórki. Pobierz >>WZÓR<<

Aby zgłosić zwierzę na które chcecie zorganizować zbiórkę, wyślijcie do nas podanie, w którym zawarte będą następujące dane:

1) opis zwierzęcia, informacje na temat tego, co mu się przydarzyło oraz jakiej konkretnie pomocy potrzebuje oraz określenie WYSOKOŚCI kwoty, którą chcą państwo uzyskać za pośrednictwem Zbiórki.

2) wszelkie dokumenty oraz zaświadczenia służące uwiarygodnieniu prośby o zorganizowanie Zbiórki, a także w dalszej kolejności wszelkich innych dokumentów, o dostarczenie których zwróci się Administrator Akcji Zaginął Dom, niezbędnych do zrealizowania Zbiórki w tym rachunków i faktur, które mają zostać sfinansowane w wyniku Zbiórki;

3) swojego imienia i nazwiska;

4) adresu zamieszkania;

5) nr telefonu;

6) adresu email;

7) nr PESEL;

8) szczegółowego określenia celu na który mają zostać zebrane fundusze za pośrednictwem Portalu i przesłania fotografii zwierzęcia, które ma zostać Beneficjentem Zbiórki.

Akacja Zaginął Dom finansuje pomoc określoną w Zbiórce tylko i wyłącznie do wysokości środków zebranych za pośrednictwem danej Zbiórki. Jeśli koszty leczenia/utrzymania/innej pomocy określonej w Zbiórce będą wyższe niż kwota końcowa uzyskana w trakcie trwania Zbiórki, osoba będącą opiekunem zwierzęcia - beneficjenta będzie musiała dopłacić różnicę z własnych środków.

9) Faktury lub rachunki, które mają być opłacone w ramach akcji Zaginął Dom: 

  • muszą być wystawione na Fundację: Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa, NIP: 525-21-91-290;
  • forma zapłaty musi powinna być bezgotówkowa;
  • termin zapłaty nie powinien być krótszy niż 14 dni;

10) Oryginały faktur, o ile została wystawiona w wersji papierowej, należy przesłać listem poleconym na adres Fundacji koniecznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktura została wystawiona. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Zaginął Dom”. Faktury wystawione w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. niezwłocznie po ich wystawieniu.

11) Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva! nie pobiera opłat za organizowanie zbiórek na portalu www.zaginaldom.pl. Jednak od końcowej kwoty zebranej na zbiórce, potrącane jest 6% wartości kwoty. Środki te są konieczne do opłacenia kosztów operacji bankowych, serwisów transakcyjnych, księgowania faktur, promocji zbiórek oraz modernizacji serwisu www.zaginaldom.pl

Aby uzyskać lepszy efekt Zbiórki, osoby które zwracają się do nas z prośbą o rozpoczęcie Zbiórki powinny aktywnie włączyć się w jej promocję. Można to zrobić na wiele sposobów. Jeśli nie macie pomysłu jak - poproście nas o radę!

Zgłoszenia do rozpoczęcia Zbiórki należy dostarczyć do nas:

1) Osobiście, w biurze Fundacji Viva! Ul. Kawęczyńska 16 lok. 39 w Warszawie

2) Drogą listowną wysyłając na adres:

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
ul. Kawęczyńska 16 lok. 39
03-772 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Zaginął Dom”

3) W sytuacji, kiedy pomoc jest bardzo pilna, można wysłać do nas skan podania drogą elektroniczną, wysylając zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(skan podania musi być dobrej jakości z wyraźnym podpisem).

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia prośby o zbiórkę i nie podawania przyczyn odrzucenia, jeśli w zgłoszeniu brakuje któregoś z wyżej wymienionych, KONIECZNYCH elementów. To Państwo powinniście dopilnować, aby niczego w zgłoszeniu nie brakowało.

Zanim się z nami skontaktujesz przeczytaj REGULAMIN